CÔNG TY TNHH XƠ SỢI TRẦN QUANG
Địa Chỉ : 1730D, TỔ 19, KHU PHỐ PHƯỚC THÁI, THỊ TRẤN THÁI HÒA, HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM
ĐT: (+84)6506534158   (+84)6506534258   FAX: (+84)6503626876